Yeşil Yatırım Holding, sermaye artırımı kararında beklenmedik bir değişiklik yaparak finans piyasalarında soru işaretleri yarattı. Şirketin, beklenenin iki katı bir oranda sermaye artırımına gitmesi, yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri arasında tartışma konusu oldu.

Beklenmedik Revizyon: Sermaye Artırımında Yüzde 400’lük Artış

Yeşil Yatırım Holding, 01.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı %200 oranındaki bedelli sermaye artırım başvurusunu, beş aylık bir bekleme süresinin ardından, %400'e yükseltme kararı aldı. Yönetim Kurulu'nun 06.02.2024 tarihli toplantısında alınan bu karar, şirketin kayıtlı sermaye tavanını 2.250.000.000 TL'den 1.075.000.000,03 TL'ye çıkaracak.

A Grubu Payları ve Rüçhan Hakları Üzerine Endişeler

Sermaye artırımı, özellikle işlem görmeyen A Grubu payları için geçerli olacak. Bu payların rüçhan hakları kullanılmayacağı için, yatırımcılar ve analistler tarafından şirketin bu adımının sebepleri ve amacı sorgulanıyor. İşlem görmeyen A Grubu payları ve her iki grubun da rüçhan haklarının kullanım oranlarının %1 olması, yatırımcılar arasında eşit olmayan bir durum olarak görülüyor.

Şeffaflık Çağrısı Çerçevesinde Soru İşaretleri

Piyasa katılımcıları, sermaye artırımının zamanlaması, büyüklüğü ve şirketin özkaynak yapısını güçlendirme amaçları üzerine şeffaflık talep ediyor. Şirketin, yatırımcıların menfaatlerini ve piyasanın reaksiyonunu dikkate alıp almadığı, sermaye artırımının uzun vadeli stratejik planlarla uyumlu olup olmadığı gibi konular tartışma konusu haline geldi.

Yeşil Yatırım Holding'in sermaye artırımı kararı, hem yatırımcılar hem de piyasalar için yeni soruları gündeme getiriyor. Şirketin bu stratejik adımının altında yatan nedenler ve beklentiler konusunda daha fazla bilgi talebi var. Bu durum, finansal kararların şeffaflığı ve hesap verebilirliği açısından önemli bir sınav oluşturuyor ve şirket yönetimine yönelik eleştirel bir bakış açısı sergilenmesine neden oluyor.