Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde değişiklik yaparak finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşları için yeni düzenlemeler getirdi. Bu değişiklikler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

BSMV ve KDV Düzenlemeleri

Yeni düzenlemeye göre, 6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'ne (BSMV) tâbi işlemleri için dekont, KDV'ye tâbi teslim ve hizmetleri için ise fatura düzenleyecekler.

Hesap Bildirim Cetveli İle Bildirim

Ödeme ve elektronik para kuruluşları, faaliyetlerine göre belirli hesap devreleri sonunda düzenlenen hesap bildirim cetveli (ekstre) ile BSMV’ye tabi işlemleri bildirebilecekler. Bu cetvel, dekont yerine geçecek ve aynı bilgileri içermek zorunda olacak.

Yürürlük Tarihleri

Değişikliklerin tasarruf finansman şirketlerine ilişkin hükümleri, tebliğin yayımlandığı ayın başından itibaren yürürlüğe girecek. Ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin hükümler ise 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Diğer hükümler ise tebliğin yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

Editör: Halit Alptekin