Hükümet, dar gelirli vatandaşların ekonomik yükünü hafifletmek ve yardımda adaleti sağlamak amacıyla sosyal yardımları tek çatı altında toplama kararı aldı. Bu yeni düzenleme ile aynı kişi farklı kurumlardan yardım alamayacak ve yardımda hakkaniyet gözetilecek.

Sosyal Yardım Kriterleri Netleştiriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda, sosyal yardım kriterleri netleştirilecek ve bu kriterler esnetilemeyecek. Hane halkı geliri ve mülk sahipliği gibi konularda kıstaslar belirlenerek yardımların adil dağıtılması sağlanacak.

Üç Çocuklu Ailelere Vergi İndirimi ve Düşük Faizli Kredi

Yeni düzenleme kapsamında üç çocuklu aileler için vergi indirimi ve uygun kredi imkanı getirilecek. Ayrıca, emekli, asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlara kira yardımı, gıda yardımı ve çocuk bakım desteği gibi ek destekler sağlanacak. Mevcut desteklerin oranı artırılarak vatandaşların refah seviyesi yükseltilecek.

Birçok Yardım Aynı Anda Alınamayacak

Uygulama ile birden fazla kurumdan aynı anda ihtiyaç fazlası yardım alınmasının önüne geçilecek. Böylece sosyal yardımda hakkaniyet sağlanacak ve sosyal devlet anlayışı güçlendirilecek. Belediyelerden, sivil toplum kuruluşlarından ve ilgili bakanlıklardan ayrı ayrı yardım alan kişilerin yardımları tek elden yürütülecek.

Dar Gelirli Vatandaşlara Ucuz Konut Müjdesi

Hükümet, dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için yeni finansal formüller üzerinde çalışıyor. Bu süreç Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülecek ve detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek.

Editör: Halit Alptekin