Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, her yıl Dünya Ekonomi Forumu'nda açıklanan "Küresel Riskler Raporu"nun tanıtımını bu yıl Zurich, Marsh ve TÜSİAD işbirliğiyle gerçekleştirdi.

Raporda, katılımcıların önemli bir bölümü önümüzdeki on yıl içinde küresel ölçekte türbülans ve belirsizlikler beklediklerini ifade etti.

Küreselleşmenin Yetersizliği ve Çözüm Önerileri

Turan, son 20 yılda küreselleşmenin ekonomik ve siyasal beklentileri karşılayamadığına dikkat çekerek, bu durumun dünya genelinde çatışmalara değil, küresel uyum ve çözümlere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Özellikle iklim değişikliği, ani hava olayları gibi "Çevresel Riskler" ve göç, toplumsal kutuplaşma gibi "Sosyal Riskler" ön plana çıkıyor.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza yaptı! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza yaptı!

Türkiye'nin İklim Değişikliği ile Mücadelesi

Turan, Türkiye'nin iklim değişikliğinden etkilenen bölgeler arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Ülkede su stresi ve artan kuraklık alanları gibi ciddi çevresel sorunlar yaşandığını, bu durumun özellikle tarım ve doğal kaynaklar üzerinde baskı oluşturduğunu aktardı.

Küresel Göç ve Yerinden Edilmiş Kişiler

Ayrıca, BM Mülteci Örgütü verilerine göre, dünya genelinde savaş ve insan hakları ihlalleri nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin sayısının 114 milyonu aştığını belirten Turan, Türkiye'nin son on yılda büyük bir göç gerçeğiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Bu durum, hem sosyal hem de ekonomik açıdan ülkeye önemli yükler getirmekte.

Yapay Zeka ve Ekonomik Fırsatlar

Turan, yapay zekanın yaygınlaşmasının önümüzdeki on yıl içinde küresel ekonomiye yüzde 7 oranında katkı sağlayabileceğini öngördü. Bu teknolojik ilerlemenin veri gizliliği ve güvenliği gibi yeni sorunları da beraberinde getirdiğini belirtti. Turan, erken uyumun sağlanmasının şirketler için ciddi bir rekabet avantajı yaratacağını vurguladı.

Editör: Merve Öney