Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurul Üyesi Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı, "Hem turizm hem de yolcu taşımacılığı sektörlerine kaldıraç etkisi yapan sağlık hizmeti ihracatında sahip olduğumuz teknolojik altyapı, uygun tedavi maliyetleri, ulaşım kolaylığı ve personel kalitesiyle liderlik potansiyeline sahibiz." ifadesini kullandı.

HİB'den yapılan açıklamaya göre, hedef ülke sayısını 60'a yükselten Türkiye, özellikle yakın coğrafya ülkelerinin tercih noktası haline geldi.

Ticaret Bakanlığı, bir dizi destek uygulamaları ile sektörü dış pazarlara açılmaya teşvik ederken, Türkiye, sağlık hizmeti ihracatında liderliğe gidiyor. Bu çerçevede HİB, bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla sektöre yönelik bir bilgilendirme toplantısı ve strateji çalıştayı düzenledi.

Toplantıya Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Alperen Kaçar ve Genel Müdürlük yetkilileri ile HİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Hizmetleri Sektör Komitesi Başkanı Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı, HİB Genel Sekreteri Fatih Özer'in yanı sıra çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HİB Yönetim Kurul Üyesi Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı, "bacasız sanayi" olan hizmet sektörlerinin, hem istihdam hem de ihracata büyük katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar ihracat denildiğinde hep mal ihracatı akla gelir, destek ve teşvikler de buna göre verilirdi. Ancak son dönemde sektörümüzün ihtiyaç ve beklentilerine yönelik birçok teşvik ve destek yürürlüğe girdi. HİB olarak bu destekleri sektör geneline duyurarak daha fazla sağlık kuruluşunu dış pazarlara yönlendirmeyi hedefliyoruz.

Hem turizm hem de yolcu taşımacılığı sektörlerine kaldıraç etkisi yapan sağlık hizmeti ihracatında sahip olduğumuz teknolojik altyapı, uygun tedavi maliyetleri, ulaşım kolaylığı ve personel kalitesiyle liderlik potansiyeline sahibiz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlıklarımızın ve genel müdürlüğümüzün destekleri ve harcadıkları yoğun mesai ile açıklanan teşviklerle sektörümüzün kısa sürede 110 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağından şüphemiz yok."

- "Sağlık hizmetlerine özel önem veriyoruz"

Etkinlik çerçevesinde Ticaret Bakanlığının hizmet sektörlerine yönelik verdiği destek ve teşvikleri kapsayan bir sunum yapan Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Alperen Kaçar, Bakanlık olarak hizmet sektörlerine özel önem verdiklerini bildirdi.

Kaçar, şunları aktardı:

"Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde büyük bir potansiyeli var. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız, sağlık hizmeti ihracatına özel önem atfediyor. Bu doğrultuda sağlık hizmetlerinde çok önemli destekleri uygulamaya koyduk. Firmalarımızın geniş kapsamlı teşviklerden yararlanıp döviz kazandırma çabası içine girmesi ile sağlık hizmeti ihracatının hak ettiği konuma gelmesini hep birlikte sağlayacağız.

Sağlık kuruluşlarına ve aracı kurumlara, reklam tanıtım ve pazarlama yurt içi ve yurt dışı etkinliklere katılım, ürün yerleştirme ve acente komisyonu gibi konularda yüzde 60 oranında devlet desteği bulunuyor. Tescil ve korunma, istihdam, pazara giriş belgeleri, yabancı dil eğitimi, hasta yol giderleri, yurt içi tanıtım ve eğitim, komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası gibi konularda yüzde 60-70 oranında destek veriyoruz."