Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ocak ayına ait iş gücü istatistiklerini duyurdu. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, işsizlik oranı yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üstü bireyler arasında işsiz sayısı Ocak ayında bir önceki aya kıyasla 85 bin kişi artarak toplamda 3 milyon 214 bin kişiye ulaştı. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,7 iken, kadınlarda bu oran yüzde 11,7 olarak belirlendi.

İstihdamda Gözlemlenen Artış

Ocak ayında, istihdam edilen kişi sayısı bir önceki aya göre 160 bin kişi artışla 32 milyon 222 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise yüzde 49,0 olarak kaydedildi. Erkeklerde bu oran yüzde 66,0 iken, kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

İşgücüne Katılım Oranlarındaki Değişim

İşgücü, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 436 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı, 0,3 puanlık bir artışla yüzde 53,9'a ulaştı. Bu oran, erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda ise yüzde 36,6 olarak tespit edildi.

Genç Nüfusta İşsizlik Oranındaki Artış

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 16,6'ya yükseldi. Erkek gençlerde işsizlik oranı yüzde 14,1, kadın gençlerde ise yüzde 21,1 olarak belirlendi.

Çalışma Sürelerindeki Değişiklik

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Ocak ayında bir önceki aya göre 0,4 saat azalarak 43,3 saat olarak gerçekleşti.

Atıl İşgücü Oranındaki Yükseliş

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, Ocak ayında bir önceki aya göre 1,7 puan artışla yüzde 26,5 oldu. Bu oranın detayları incelendiğinde, zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 18,3 olarak tahmin edildi.

Editör: Halit Alptekin