Dünya Gazetesi yazarı Naki Bakır'ın analizlerine göre, Türkiye'nin kısa vadeli dış borçları, pandemi döneminin başlangıcıyla birlikte yükselişe geçti. 2023 sonu itibarıyla, ülkenin toplam kısa vadeli dış borcu 174,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Söz konusu borcun büyük bir bölümü, 93,6 milyar dolar ile özel sektöre ait. Ayrıca, Merkez Bankası'nın kısa vadeli dış borcu da kayda değer bir artış gösterdi.

Özel Sektörün Ağır Borç Yükü

Türkiye'nin özel sektörü, kısa vadeli dış borç stokunda büyük bir paya sahip. Reel sektör firmaları ve özel bankaların toplamda üstlendiği 93,6 milyar dolarlık bir kısa vadeli dış borç yükü mevcut. Söz konusu borçlar, son birkaç yılda, pandeminin ekonomik etkileriyle birlikte yükselişe geçti.

Merkez Bankası'nın Borç Yükündeki Yükseliş

Merkez Bankası'nın kısa vadeli dış borç stoku, son yıllarda dikkate değer bir büyüme gösterdi. 2016'da 131 milyon dolar olan bu stok, 2023'te 46,4 milyar dolara ulaştı. Artışın nedenleri arasında, döviz rezervlerinin kullanımı ve swap işlemleri bulunuyor.

2024 Yılında Ödenecek Dış Borçlar

Türkiye'nin 2024 yılında yapması gereken toplam dış borç geri ödemesi, 226,6 milyar doları buluyor. Rakamın büyük bir kısmı özel sektöre aitken, kamu kesimi de önemli bir geri ödeme yükümlülüğüne sahip. Merkez Bankası'nın bir yıl içinde yapması gereken geri ödeme tutarı da 46,4 milyar dolar olarak belirtiliyor.

Dış Borç Yükünün Türkiye Ekonomisine Etkileri

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç yükü, özel sektör ve Merkez Bankası üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor. Söz konusu durum, ülkenin ekonomik istikrarı ve dış finansman ihtiyaçları açısından kayda değer sonuçlar doğurabilir. Önümüzdeki dönemde, bu borçların yönetimi ve geri ödemeler, Türkiye ekonomisinin seyrini önemli ölçüde etkileyebilir.

Editör: Halit Alptekin