Kearney’in Enerji Enstitüsü ve partnerlerinin hazırladığı Dünya Enerji İstatistikleri İncelemesi 2023 Raporu, Türkiye’nin enerji tüketiminde dikkat çekici bir düşüş olduğunu gösteriyor. Rapora göre, Türkiye’de doğal gaz tüketimi yüzde 5,5, kömür tüketimi ise yüzde 6,3 azaldı.

Enerji Piyasasında Genel Durum

2023 yılı, enerji üretim ve tüketiminde rekorların kırıldığı bir yıl oldu. Enerji talebi pandemi öncesi seviyelere dönerken, tedarik zincirlerindeki sorunlar azaldı. Doğalgaz talebi sabit kalırken, ham petrol üretimi 100 milyon varili aştı. Yenilenebilir enerji tüketimi hızla artarken, elektrik talebi yüzde 25 oranında arttı.

Küresel Enerji Tüketimindeki Değişimler

Raporda, küresel birincil enerji tüketiminin yüzde 2 arttığı ve yenilenebilir enerjinin payının yüzde 14,6’ya yükseldiği belirtildi. Karbon salımı ise 2023 yılında rekor seviyelere ulaştı. Endüstriyel enerji kullanımından kaynaklanan sera gazı emisyonları yüzde 2,1 artarak rekor seviyeye çıktı.

Kömürün Elektrik Üretimindeki Rolü

Küresel elektrik üretimi 2023’te yüzde 2,5 artarak yeni bir rekor kırdı. Elektrik üretiminde en büyük pay yüzde 35 ile kömürün oldu. Doğalgazın payı yüzde 23, yenilenebilir kaynakların payı ise yüzde 30’a ulaştı.

Yenilenebilir Enerjide Artış

Güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi 2023’te hızla artmaya devam etti. Yeni eklenen kapasitenin yüzde 75’i güneş enerjisinden oluştu ve bu artışta en büyük pay Çin’e aitti.

Enerji Açlığı ve Paris Hedefleri

Kearney Ortağı Dr. Romain Debarre, 2023 yılının enerji tüketiminde rekor bir yıl olduğunu belirtti. Fosil yakıt tüketimi artarken, yenilenebilir enerji kaynakları da rekor düzeyde üretildi. Debarre, Paris İklim Zirvesi hedefleriyle uyumda gecikme yaşandığını vurguladı.

Türkiye’nin Enerji Hedefleri

Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, Türkiye’nin enerji denklemindeki etkin rolünü ve Net Sıfır 2053 hedefiyle iklim değişikliğiyle mücadelesini vurguladı. Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarını artırarak, küresel ortalamanın üzerinde bir performans sergiliyor.

Editör: Merve Öney