Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2024 Dış Ticaret İstatistikleri'ni yayımladı. 2002 yılından bu yana süregelen bu istatistikler, valilikler, yerel yönetimler, kalkınma ajansları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları tarafından geniş bir kullanım alanı buluyor. TÜİK, Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın işbirliğiyle, illere göre ihracat verilerini içeren yeni çalışmaları tamamladı.

Ocak 2024'te Dış Ticaretteki Genel Görünüm

  • İhracat ve İthalatta Genel Trendler: Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %3,5 artarak 19 milyar 991 milyon dolar olurken, ithalat %22,0 azalarak 26 milyar 218 milyon dolar olarak gerçekleşti.
  • Enerji ve Altın Hariç Dış Ticaret: Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat %3,0 artışla 18 milyar 592 milyon dolara yükseldi. Aynı kategoride ithalat %6,2 azalarak 18 milyar 660 milyon dolara düştü.
  • Dış Ticaret Açığı ve İthalatı Karşılama Oranları: Dış ticaret açığı %56,4 azalarak 6 milyar 227 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı %76,2'ye yükseldi.

Sektörel ve Bölgesel Dış Ticaret Verileri

  • İmalat Sanayinin İhracattaki Payı: Ocak ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %93,0 oldu.
  • Ara Mallarının İthalattaki Payı: Ara mallarının toplam ithalattaki payı %73,2 olarak belirlendi.
  • En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler: Almanya, ABD, Irak, Birleşik Krallık ve İtalya, Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer aldı.
  • En Fazla İthalat Yapılan Ülkeler: İthalatta ise Rusya Federasyonu, Çin, Almanya, ABD ve İtalya başı çekti.

Mevsim ve Takvim Etkilerine Göre Değerlendirmeler

  • Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış İhracat ve İthalat: Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,1, ithalat %4,8 azaldı.
  • Yüksek Teknolojili Ürünlerin Payı: İmalat sanayi ihracatı içinde yüksek teknolojili ürünlerin payı %3,5, ithalatta ise %11,7 oldu.
Editör: Halit Alptekin