Türkiye’nin brüt dış borç stoku, son üç ayda 6 milyar dolar artarak 506 milyar dolara ulaştı. AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise aynı dönemde 1 trilyon lira artarak 8.7 trilyon lirayı buldu. Merkezi yönetim borç stoku da beş ayda 905 milyar lira artış gösterdi.

Borçluluk ve Faiz Yükü Artıyor

Borç stoklarındaki bu hızlı artış, daha fazla borçlanma ihtiyacını doğururken faiz ödemeleri de yükseliyor. 2023 yılı sonunda borç servisinde faiz ödemeleri ana para ödemelerinin %109’una çıkmıştı. Mayıs sonu itibariyle yeni rakamlar henüz açıklanmadı.

Brüt Dış Borçta Önemli Gelişmeler

Brüt dış borç stokunda üç kritik gelişme öne çıkıyor: Hızlı artış, kamu borcunun ağırlaşması ve kısa vadeli borçların artması. 2003 yılında 132,7 milyar dolar olan brüt dış borç, 2023 sonunda 500 milyar doları geçti. Bu yılın ilk beş ayında ise 6,5 milyar dolar artarak 506,8 milyar dolara ulaştı. Kamu borcunun toplam içindeki payı 2024'ün ilk çeyreği itibariyle %50'yi buldu. Ayrıca, kısa vadeli borçların payı %15'ten %35,2’ye çıktı.

Merkezi Yönetim Borç Stoku Hızla Artıyor

Merkezi Yönetim (MY) borç stoku, 2023 yılı sonunda 6 trilyon 736 milyar lirayken, beş ayda 905 milyar lira artarak 7 trilyon 641 milyar liraya yükseldi. Döviz cinsi borçların payı ise %66 seviyesindeyken 2021 sonundan itibaren %61’e düştü.

AB Tanımlı Borç Stoku Artışını Sürdürüyor

AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 2023 sonunda 7 trilyon 768 milyar lirayken beş ayda 1 trilyon lira artarak 8 trilyon 675 milyar liraya ulaştı. 2024 yılı sonunda bu artışın 2 trilyon lirayı bulması bekleniyor.

Editör: Halit Alptekin