Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Enerji Çalışma Grubu Başkanı Can Hakyemez, enerji sektöründe temiz enerjiye yönelik yatırımların artış eğiliminde olduğunu belirtti. Geçen yıl faaliyete geçen santrallerin büyük bir çoğunluğunun rüzgar ve güneş enerjisi santralleri olduğunu vurgulayan Hakyemez, Türkiye'nin Ulusal Enerji Planı'ndaki hedeflere ulaşılabilmesi için bu tür yatırımların önemine dikkat çekti.

Rüzgar ve Güneş Enerjisi Santrallerinin Rolü

Hakyemez, rüzgar enerjisi santrallerinin kapasitesinin 11,7 gigavata ulaştığını ve 2024 yılında daha fazla yatırımın devreye girmesinin beklendiğini ifade etti. Güneş enerjisi santrallerinin maliyet avantajlarından dolayı tercih edildiğini ve bu alanda da yatırımların artacağını belirtti. Ayrıca, yenilenebilir enerji santrallerinin elektrik üretiminde dışa bağımlılığı azalttığına işaret etti.

Karbonsuzlaşma ve Enerji Finansmanı

Hakyemez, karbonsuzlaşma çabalarının yenilenebilir enerji finansmanını olumlu etkilediğini söyledi. Enerji arz güvenliği ve maliyet avantajları nedeniyle, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ve YEKA gibi mekanizmaların bu alandaki finansmanı artıracağını öngördü.

Enerji Sektöründeki Yatırım Beklentileri

Enerji sektöründeki kredilendirmelerin de ele alındığını belirten Hakyemez, yenilenebilir enerji kaynakları için kredi kullanımının çoğunlukla yabancı para birimlerinde olduğunu ve bu durumun 2024 yılında yatırımları olumlu etkileyebileceğini ifade etti.

Türkiye Yeşil Fonu ve Yenilenebilir Enerjiye Desteği

Hakyemez, Türkiye Yeşil Fonu'nun kuruluşuna da değindi. Bu fonun, firmaların yeşil dönüşüm süreçlerini desteklemek ve 2053 Net Sıfır hedefine katkı sağlamak amacıyla oluşturulduğunu açıkladı. Can Hakyemez, fonun, 400 milyon doların üzerinde özkaynak tutarına ulaşmasının hedeflendiğini belirtti.