Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2023 yılı Kasım ayı işgücü istatistikleri, Türkiye ekonomisinde önemli bir gösterge olan işsizlik oranlarının son durumunu ortaya koyuyor. Rapora göre, Türkiye'de işsizlik oranı önceki aya göre 0,4 puanlık bir artışla yüzde 9'a ulaştı. Bu oran, cinsiyet bazında incelendiğinde, erkeklerde yüzde 7,5 iken, kadınlarda yüzde 11,8 olarak belirlendi.

İşsizlikte Cinsiyet Bazlı Farklar: Kadınlar Daha Fazla Etkileniyor

TÜİK'in raporuna göre, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 olarak ölçülürken, bu oran kadınlarda yüzde 11,8'e çıkıyor. Bu veri, işgücü piyasasında kadınların daha fazla zorlukla karşılaştığını ve cinsiyet eşitsizliğinin işsizlik üzerindeki etkilerini vurguluyor.

İstihdam Oranlarındaki Değişim: Erkekler ve Kadınlar Arasındaki Uçurum

İstihdam edilenlerin sayısında da önemli bir düşüş yaşandı. Kasım ayında istihdam edilenlerin sayısı 236 bin kişi azalarak 31 milyon 611 bin kişiye düştü. İstihdam oranı, önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 48,2'ye geriledi. Bu düşüş, erkeklerde ve kadınlarda farklı seviyelerde gerçekleşti; erkeklerde istihdam oranı yüzde 65,4 iken, kadınlarda bu oran yüzde 31,3 olarak kaydedildi. Bu veriler, işgücü piyasasındaki cinsiyet eşitsizliğinin boyutlarını ve istihdam piyasasındaki dengesizliği gösteriyor.

Detaylar:
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 16,5 oldu. Gençler arasında işsizlik oranı erkeklerde yüzde 14,2 iken, kadınlarda yüzde 20,7 olarak belirlendi. Bu veriler, genç işsizliğinin ciddi bir sorun olduğunu ve genç neslin iş bulma konusunda yaşadığı zorlukları gösteriyor. Genç işsizliğinin yüksek olması, uzun vadede Türkiye ekonomisi için ciddi sorunlar doğurabilecek bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Kasım 2023 işsizlik oranlarındaki artış ve istihdamdaki düşüş, Türkiye'nin işgücü piyasası ve ekonomik durumu hakkında önemli sinyaller veriyor. Özellikle kadınlar ve gençler arasında yüksek işsizlik oranları, ekonomik politikaların ve işgücü piyasasının yönlendirilmesi açısından kritik öneme sahip.