Küresel ısınma ve iklim kriziyle mücadele kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlar artış gösteriyor. Devletler, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji alanlarında yatırım yapmayı hedefleyen şirketlere teşvikler sunuyor.

Türkiye'de Enerji Yatırımlarında Dikkat Çekici Artış

2023 yılında Türkiye'de teşvik belgesi alınan yatırımların toplamı bir önceki yıla kıyasla %11,3 oranında azalırken, enerji sektöründe alınan yatırım teşvik belgesi tutarı %91,7 oranında artarak neredeyse iki katına çıktı. Geçen yıl 1 trilyon 253,7 milyar TL değerinde yatırım teşvik belgesi verilirken, bunun 261,6 milyar TL'si enerji sektöründen geldi. Madencilik ve sanayi yatırımlarının azalmasına karşın, enerji yatırımlarında rekor artışlar yaşandı.

Enerji Sektörünün Yatırım Teşvik Belgesi Sayısında Artış

2023 yılında enerji sektöründe yatırım teşvik belgesi sayısı %31,4 artarak 3765'e ulaştı. Bu yatırımların toplam tutarı ise %91,7 artışla 261,6 milyar TL oldu. Enerji yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı 2022 yılında %9,7 iken, geçen yıl bu oran %18,5'e yükseldi. Sektörel dağılımda en fazla tutar 694,5 milyar lira ile imalat sektöründen gelirken, enerji sektörü ikinci sırada yer aldı.

Enerji Sektöründe İstihdam Artışı

Geçen yıl teşvik belgesi kapsamında enerji sektöründe istihdam edilen kişi sayısı yıllık bazda %4,6 artarak 5.188'e yükseldi. Tarım sektöründe istihdam %13,6 artışla 6.237'ye çıkarken, hizmetlerde %7,9 düşüşle 57.249'a, imalatta %2,1 düşüşle 272.170'e ve madencilikte %56,6 düşüşle 4.347'ye geriledi.

Kaynak: Dünya Gazetesi