Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024 ile 2030 yılları arasında ulaştırma sektöründe enerji verimliliğini artırmak amacıyla 3,7 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı" kapsamında, ulaştırma sektörüne odaklanılacağı ve enerji verimli çözüm ve uygulamalara öncelik verileceği belirtildi.

Açıklamada, 2024-2030 dönemine yönelik eylem planının hedeflerini içeren detaylı bir grafik de sunuldu. Bu plana göre, belirtilen dönemde ulaştırma sektöründeki enerji verimliliğini artırmak için toplamda 3,7 milyar dolar yatırım yapılması öngörülüyor.

Plan çerçevesinde, 2030 yılına kadar 1 milyondan fazla elektrikli aracın kullanımını kolaylaştıracak enerji ve şarj altyapısı geliştirilecek. Ayrıca, trafik yoğunluğunu analiz edebilen yapay zeka tabanlı uygulamalar ve sinyalizasyon sürelerinin ayarlanmasına yönelik mekanizmalar geliştirilmesi planlanıyor.

Yüksek hızlı tren hatlarının yük taşımacılığı için optimize edilmesi ve şehirlerde düşük karbon emisyonlu bölgelerin oluşturularak bu bölgelere girişlerin büyük tonajlı araçlar için sınırlandırılması da gündemde.

Çalışmaların sonucunda, belirtilen dönem içinde 9 milyon ton eşdeğeri petrol enerji tasarrufu ve 26,8 milyon ton karbon emisyonunda azalma sağlanması hedefleniyor.