Türkiye'nin petrol boru hatları üzerinden yapılan ham petrol taşımacılığı, şubat ayında, bir önceki aya kıyasla yüzde 10,8 oranında bir azalma gösterdi. BOTAŞ'ın web sitesinde yayınlanan verilere göre, bu dönemde dört boru hattı üzerinden toplam 24 milyon 138 bin varil petrol taşındı. Ocak ayında ise taşınan petrol miktarı 27 milyon 44 bin varil düzeyindeydi.

Türkiye'nin Boru Hatları Ağı ve Taşıma Kapasiteleri

Türkiye üzerinden geçen boru hatları arasında Irak-Türkiye, Ceyhan-Kırıkkale, Batman-Dörtyol, Dörtyol-Ceylan ve BTC hattı yer alıyor. Ancak, bu hatlardan Irak-Türkiye petrol boru hattı üzerinden son 11 aydır petrol akışı gerçekleştirilmiyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi Kararı ve Etkileri

Irak, Türkiye'nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) çıkardığı petrolü Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden ithal etmesinin iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiğini iddia ederek 2014 yılında bir tahkim davası açmıştı. Bu dava, 25 Mart 2023 tarihinde sonuçlanmış ve Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Türkiye'nin tazminat ödemesine hükmetmişti. Söz konusu kararın ardından Türkiye, Irak’ın talebi üzerine bu hattan petrol akışını durdurdu.

Şubat Ayında Taşınan Petrol Miktarları

Şubat ayında, Ceyhan-Kırıkkale hattından 2 milyon 103 bin varil, Batman-Dörtyol hattından 2 milyon 803 bin varil, Dörtyol-Ceyhan hattından 2 milyon 190 bin varil ve BTC hattından 17 milyon 42 bin varil ham petrol taşındı.

Editör: Halit Alptekin