Ticaret Bakanlığı, son zamanlarda artan beyaz et fiyatları üzerine harekete geçerek, tavuk eti ihracatını sınırlama kararı aldı. Bu karar, 1 Mayıs 2024'ten 31 Aralık 2024'e kadar uygulanacak olup, aylık ihracat miktarı maksimum 10 bin ton, yıllık toplamda ise 80 bin ton ile sınırlı olacak. Atılan adım, iç piyasa arzını koruma ve fiyat istikrarını sağlama amacı taşıyor.

İhracat Kısıtlamasının Detayları

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu düzenleme, Türkiye'nin kümes hayvancılığı ve beyaz et sektöründeki mevcut üretim hacmini ve kapasitesini korumak için tasarlanmış. Ülke, uzun süredir yürütülen politikalar sayesinde, hem iç hem de dış talebi karşılayabilecek düzeyde bir üretim kapasitesine ulaşmış durumda. Ancak son yıllarda küresel ve bölgesel risk faktörlerinin artması, temel tarım ürünleri üzerindeki fiyat baskısını artırdı ve bu durum, iç piyasa arzını koruma ihtiyacını daha da önemli hale getirdi.

Fiyat Artışları ve Piyasa Dinamikleri

Ticaret Bakanlığı, tavuk eti fiyatlarında gözlemlenen olağandışı artışların, genel enflasyon oranları, yem ve enerji maliyetleri ile döviz kurundaki değişikliklerin çok üzerinde olduğunu belirtti. Bu durumun, piyasa şartlarının olağan dışına çıktığını ve fiyatlama davranışlarının bozulduğunu gösterdiği ifade edildi. Bakanlık, iç ve dış talebi, üretim ve ihracat gelişmelerini yakından izleyerek, tüketici refahını korumak adına gerekli düzenlemeleri yaptığını açıkladı.

Araç bayilerinde büyük indirim ne zaman? Araç bayilerinde büyük indirim ne zaman?

Geleceğe Yönelik Planlar

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı bu önlem, sektördeki ölçek ekonomisinin devamını, iç talepte yaşanabilecek dalgalanmaların üretim kaybına yol açmamasını ve ihracat pazarlarının korunmasını hedefliyor. Bakanlık, ileriye dönük olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili resmi ve sektörel kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışmaya, gıda arzının ve güvenliğinin korunması, halkın makul fiyatlarla gıdaya ulaşımının kolaylaştırılması ve piyasalardaki spekülasyonların önlenmesine yönelik politikalar geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

Editör: Halit Alptekin