Türkiye Sigorta, sermayesini tamamı kar payından karşılanmak üzere %330,47 bedelsiz artırarak 5 milyar TL'ye çıkaracağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, sermaye artırımı işlemleri başarılı bir şekilde tamamlandı.

Genel Kurul Onayı ve Artırım Detayları

Şirketin 09 Mayıs 2024 tarihli yönetim kurulu kararı ve 06 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda sermaye artırımı gerçekleştirildi. Şirket, sermayesini 1.161.523.363 TL'den 5 milyar TL'ye çıkardı.

Sermaye Piyasası Kurulu ve İlgili Başvurular

Türkiye Sigorta, sermaye artırımı kapsamında gerekli tüm başvuruları yaparak Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mercilerden onay aldı. Artırılan sermaye, 3.838.476.637 TL bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılacak.

Sermaye Artırımının Sonuçları

11 Haziran 2024 tarihli Yeminli Mali Müşavirlik raporuna göre, sermaye artırımı başarılı bir şekilde tamamlandı ve sermaye hesabına aktarılan 3.838.476.637 TL ile birlikte şirket sermayesi 5 milyar TL'ye ulaştı. Şirket, bu karar doğrultusunda tüm gerekli işlemleri tamamlamak üzere harekete geçti.

Editör: Merve Öney