Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) raporuna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredilerle oluşan toplam borç, Ekim 2023'te 2022 sonuna kıyasla 975 milyon dolar azalarak 157,8 milyar dolara düştü. Bu azalış, özel sektörün yurt dışı kaynaklı borçlarında gözlemlenen bir düşüşü işaret ediyor.

Uzun ve Kısa Vadeli Kredi Borçlarındaki Değişim
Raporda belirtilenlere göre, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 1,6 milyar dolar azalarak 149,1 milyar dolara gerilerken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 586 milyon dolar artarak 8,7 milyar dolara yükseldi. Bu, kısa vadeli borçlardaki artışa rağmen genel borç miktarında bir azalış olduğunu gösteriyor.

Banka ve Diğer Kuruluşların Borçlanma Detayları
Bankaların uzun vadeli kredi borçlanmaları ve tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları artış gösterdi. Bankacılık dışı finansal kuruluşların ve finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarında ise azalış ve düşüşler görüldü. Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları azalırken, finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları arttı.

Özel Sektörün Anapara Geri Ödeme Yükü
Rapora göre, özel sektörün bir yıl içinde gerçekleştirmesi gereken anapara geri ödemelerinin toplamı 47,1 milyar dolar düzeyinde. Bu, önümüzdeki dönemde özel sektörün karşılaşacağı önemli bir mali yükü ifade ediyor.