JPMorgan ekonomisti Fatih Akçelik, Türkiye ekonomisinin 2021'in birinci çeyreğinden bu yana ilk kez negatif çıktı açığına doğru ilerlediğini belirtti.

Raporda, yılın ilk yarısında ücret artışları ve depremle ilgili kamu harcamaları nedeniyle ekonominin hala aşırı ısındığı, yüzde 1,2'lik bir çıktı açığı yaşandığı ifade edildi. Ancak, koordineli para ve maliye politikası sıkılaştırmasının üçüncü çeyrekten itibaren negatif çıktı açığı dönemini başlatacağı öngörülüyor.

Bu gelişmenin, 2024'ün ikinci yarısı ve 2025'te enflasyonda düşüş ve cari denge düzelmesi getireceği belirtiliyor. Ayrıca, JPMorgan 2024 GSYİH büyüme tahminini yüzde 2,7'den yüzde 3'e yükseltti.

Negatif Çıktı Açığına Doğru

JPMorgan, Türkiye ekonomisinin 2021'in birinci çeyreğinden bu yana ilk kez negatif çıktı açığına doğru ilerlediğini belirtti. Raporda, yılın ilk yarısında ekonominin yüzde 1,2'lik çıktı açığı ile aşırı ısındığı ifade edildi.

Para ve Maliye Politikası Sıkılaştırması

Raporda, koordineli para ve maliye politikası sıkılaştırmasının üçüncü çeyrekten itibaren negatif çıktı açığı dönemini başlatacağı, bu gelişmenin 2024'ün ikinci yarısı ve 2025'te enflasyonda düşüş ve cari denge düzelmesini destekleyeceği belirtildi.

GSYİH Büyüme Tahmini Yükseldi

JPMorgan, 2024 GSYİH büyüme tahminini yüzde 2,7'den yüzde 3'e yükselttiğini açıkladı. Bu revizyon, ekonomide beklenen olumlu gelişmeleri yansıtıyor.

Editör: Merve Öney