Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, dijital ekonominin getirdiği yeni vergilendirme ihtiyaçları doğrultusunda önemli bir adım attı. İki ülke, mevcut Dijital Hizmet Vergileri üzerinden çok taraflı bir çözüme geçiş için varılan siyasi uzlaşının süresini 30 Haziran 2024'e kadar uzattı.

Tarihi Anlaşmanın İzleri

Bu uzlaşıya giden süreç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, 8 Ekim 2021 tarihinde başladı. G20/OECD Kapsayıcı Çerçevesi altında 130’dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşen bu anlaşma, uluslararası vergilendirme sisteminin iki sütunlu bir reform paketiyle güncellenmesini öngördü. Türkiye ve ABD, 22 Kasım 2021 tarihli ortak açıklamalarıyla, dijital hizmet vergilerinden çok taraflı çözüme geçişin yanı sıra, bu konudaki görüşmeleri yapıcı diyalog yoluyla sürdürme konusunda anlaşmıştı.

Uzatmanın Nedenleri ve Hedefleri

Müzakerelerin karmaşık doğası ve iki ülke arasındaki süregelen kararlılık göz önünde bulundurularak, daha önce 22 Kasım 2021'de belirlenen siyasi uzlaşı süresi, 30 Haziran 2024’e kadar uzatıldı. Uzmanlara göre bu karar, her iki ülkenin G20/OECD Kapsayıcı Çerçeve'deki çok taraflı müzakerelere olan bağlılığını ve bu süreçte ortak bir çözüme ulaşma hedefini yansıtıyor.

Türkiye ve ABD, dijital hizmet vergileri ve ilgili ticari tedbirler konusunda karşılıklı anlayışa ve yakın iş birliğine vurgu yaparak, olası görüş farklılıklarını yapıcı diyalog yoluyla çözme konusunda kararlı.olduğunu bildirdi.  Kapsayıcı Çerçeve'nin 18 Aralık 2023 tarihli açıklaması ve 15 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen ortak beyan, bu uzlaşının temelini oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde, 1. Sütun Çok Taraflı Sözleşme'nin nihai hale getirilmesi ve imza töreninin düzenlenmesi bekleniyor.

Editör: Halit Alptekin