Yabancılara gayrimenkul alımı karşılığı Türk vatandaşlığı verilmesine ilişkin uygulamada, 250 bin dolar olan limiti 400 bin dolara yükselten değişiklik 13 Haziran’da yürürlüğe girecek. Başka bir ifade ile 250 bin dolarlık limitle vatandaşlık hakkı almak için son 12 güne girildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Daire Başkanlığı, bölge müdürlüklerine ve nüfus müdürlüklerine bir yazı göndererek 12 Haziran saat 24:00’e kadar vatandaşlık işlemlerinin 250 bin dolarlık limit üzerinden yapılacağını duyurdu.

Yazıda Webtapu veya ALO 181üzerinden 12.06.2022 tarih ve saat 24:00'e kadar yapılan başvuruların kabul edileceği kaydedilerek, değeri belirleyen belgelerden (döviz alım belgesi, değerleme raporu ve dekont) herhangi birisinin eksik olması halinde ilgilisine bilgi verilerek başvurunun sonlandırılacağı kaydedildi.

Belirlenen tarihten önce başvurusu alınan ancak döviz alım belgesi, değerleme raporu gibi belgenin eksik olması sebebiyle iptal edilen başvurular, belgenin 13 Haziran öncesi düzenlendiğinin tespiti halinde işlem yine 250 bin dolarlık değer esas alınarak yapılacak.

Gönderilen yazının ekinde şu örnek yer alıyor:

“Yabancı uyruklu AA tarafından 09.06.2022 tarihinde vatandaşlık için şerh/taahhüt başvurusunda bulunulmuş, ancak ilgili müdürlük tarafından 10.06.2022 tarihinde yapılan incelemede dekont değerinin 250.000 USD değerinde bulunmaması nedeniyle başvurunun kapatılması durumunda, yabancı uyruklu AA tarafından 10.06.2022 tarihli ek dekont ibraz edilmesi halinde 15.06.2022 tarihinde başvurunun yenilenerek 250.000 USD üzerinden işleme devam edilmesi mümkündür”

Vatandaşlık taahhüdü alınmış ancak uygunluk belgesi aşamasında aranan 250.000 USD değeri sağlanmadığından ya da değere esas belgelerdeki (döviz alım belgesi, değerleme raporu ve dekont) eksikliklerin tamamlanamaması nedeniyle taahhüt terkin edilmiş ise 13 Haziran’dan sonra alınacak taahhütlerde 400 bin liralık değer esas alınacak.