Türk-İş, DİSK ve Hak-İş, düzenledikleri ortak basın toplantısında asgari ücretin artırılması talebini yineledi. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Enflasyonun sebebi sabit gelirliler değildir" dedi. Son dönemde ekonomi yönetiminden asgari ücrette artış yapılmayacağına ilişkin mesajlar gelirken, emek örgütleri ısrarla ücretlerin artırılmasını istiyor.

Mevcut Asgari Ücretle Geçinmek İmkansız

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, mevcut asgari ücretle 1 hafta bile geçinmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, "10 bin ile 17 bin ile 1 ayı bırakın 1 hafta geçinme şansınız yok. Marketlerdeki fiyatlar ortada. TÜİK'in açıkladığı rakamları gerçekçi bulmuyoruz. Yüzde 20'lik bir kesim refah içinde yaşıyor, bedeli yüzde 80'lik kesim ödüyor" dedi.

Özel Sektörde Ücretler ve İşsizlik

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, özel sektörde birçok şirketin üç vardiya çalıştığını ve işsizliğin azaldığını belirtti. Ancak emekçilerin milli gelirden aldığı payın azaldığını söyleyerek, "Türkiye bu gidişi hak etmiyor. Ücretlilerin aldığı pay azalıyor, burada bir yanlışlık var" dedi.

10 Maddelik Talep Listesi

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, enflasyonun sebebinin sabit gelirli olmadığını ve asgari ücrette artış yapılması gerektiğini ifade etti. Üç konfederasyonun ortak bildirisinde yer alan 10 madde şu şekilde özetlendi:

  1. Ücretlerin vergilendirilmesinde mevcut sistem ücretleri mağdur ediyor. Vergi sistemi yeniden yapılandırılmalı.
  2. İşçi, memur ve emekli maaşları TÜİK'in hesaplamalarına göre artırılıyor. Yaşanan enflasyonla açıklanan enflasyon arasında büyük fark var.
  3. Asgari ücret acilen artırılmalı. Çalışanların neredeyse yarısı asgari ücret seviyesinde ücret alıyor.
  4. Kamuda ücret dengesizliğine son verilmeli.
  5. En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı.
  6. Sendikal örgütlenmenin önündeki haklar kaldırılmalı.
  7. 696 KHK kapsamı dışındaki taşeron işçiler derhal kadroya alınmalı.
  8. Tasarruf tedbirleri gerekçesiyle çalışanların hakları aşındırılmamalı.
  9. İnsan onuruna yakışan bir çalışma için mesleki hastalıkları azaltan ve çalışma şartlarını iyileştiren bir sistem yaratılmalı.
  10. Çalışma hayatında ayrımcılık son bulmalı.
Editör: Halit Alptekin