Ekim 2023'te Türk bankacılık sektörünün toplam aktifleri, bir önceki yıla kıyasla büyük bir sıçrama yaparak 21 trilyon 758 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde sektörün net kârı 486 milyar 30 milyon lira olarak gerçekleşti.

BDDK'nin Yayımladığı Raporun Ayrıntıları

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı rapora göre, sektörün aktif toplamı, 2022'nin sonuna göre yüzde 51,7 artarak 7 trilyon 410 milyar 481 milyon lira artış gösterdi.

Aktiflerde ve Kredi Portföyünde Artış

Bankacılık sektörünün en büyük aktif kalemi olan krediler ve menkul değerler, 2022'nin sonuna göre sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 56 oranında arttı. Mevduat ve öz kaynaklar da önemli ölçüde artış gösterdi.

Sektörün Karlılık ve Sermaye Yeterliliği

Sektörün Ekim 2023 dönemi net kârı 486 milyar 30 milyon lira olarak kaydedilirken, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,44 seviyesinde gerçekleşti.