Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçları açıklandı. Mart 2024'te tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre %0,02'lik bir artışla 79,4 seviyesine yükseldi.

Alt Endekslerde Dikkat Çeken Detaylar

  • Mevcut Dönemde Hanenin Maddi Durumu: Söz konusu endeks, Şubat ayında 67,1 iken Mart ayında 66,6'ya düştü. Bu değişim, hanenin maddi durumunda hafif bir gerilemeye işaret ediyor.

  • Gelecek 12 Aylık Dönemde Maddi Durum Beklentisi: Gelecek döneme ilişkin beklentiler, Şubat ayındaki 78,2'den Mart'ta 78,9'a yükseldi, bu da gelecek dönemde maddi durum konusunda hafif bir iyimserlik artışını gösteriyor.

  • Genel Ekonomik Durum Beklentisi: Genel ekonomik duruma dair beklentiler, Mart'ta 74,9 olarak belirlendi. Şubat ayında 74,6 olan bu endeks, ekonomiye yönelik umutların korunduğunu gösteriyor.

  • Dayanıklı Tüketim Mallarına Harcama Düşüncesi: Bu endeks, Şubat'ta 97,5 iken Mart ayında 97,0'a düştü, bu durum tüketicilerin dayanıklı tüketim malları harcamalarında küçük bir tereddüt yaşadıklarını ortaya koyuyor.

Tüketici Güveninde Genel Perspektif

Tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değerlendiriliyor. Endeksin 100'ün üzerinde olması iyimser, 100'ün altında olması ise kötümser bir durumu ifade ediyor. Mart 2024'teki 79,4 değeri, tüketicilerin genel olarak kötümser bir duruş sergilediğini, ancak bu kötümserliğin az da olsa azaldığını gösteriyor.

Gelecek Dönem Beklentileri

Sonraki tüketici güven endeksi verilerinin yayımlanacağı tarih 22 Nisan 2024 olarak belirlendi. Bu veriler, Türkiye ekonomisindeki genel trendler ve tüketici beklentileri açısından önem taşıyor.

Editör: Halit Alptekin