Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan buğday alım fiyatları tartışma yarattı. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, alım fiyatlarının maliyetlerin oldukça üzerinde belirlendiğini belirtti.

Hasat Durumu

Buğday ve arpa hasadı Akdeniz'de tamamlanırken, Güneydoğu ve Ege'de yoğun olarak devam ediyor. İç Anadolu ve Marmara'da yeni başlayan hasat, Doğu Anadolu'da henüz başlamadı. Güldal, hububat hasadının yüzde 14 seviyesinde olduğunu ifade etti.

Alım Fiyatları ve Teşvikler

Güldal, ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin ila 9 bin 750 lira, makarnalık buğdayda ise 8 bin 750 ila 10 bin 500 lira arasında değişen fiyatlar açıklandığını belirtti. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilerin ton başına 1750 lira destek alabileceğini de ekledi.

Fiyatlar ve Piyasa Algısı

Güldal, düşük fiyatlı ürünlerin dikkate alınarak piyasada olumsuz algı yaratılmaya çalışıldığını vurguladı. Piyasa şartlarına göre buğday fiyatlarının hasat oranı arttıkça azalabileceğini belirtti.

Verim ve Maliyet Unsurları

Hububat alım fiyatlarının verim ve maliyet unsurları dikkate alınarak belirlendiğini ifade eden Güldal, buğday alım fiyatlarının maliyetin oldukça üzerinde olduğunu söyledi.

Üreticiye Sağlanan Avantajlar

Güldal, TMO'nun 600'ün üzerindeki alım noktasında faaliyet göstereceğini ve yeni randevu sisteminin devreye alındığını belirtti. Geçen yıl 13,1 milyon ton ürün alındığını ve bu yıl da 13 milyon ton ürünün stoklanabileceğini ekledi.

İthalat Tedbirleri

Güldal, ithalatın durdurulması tedbirinin hasat döneminde üreticilere katkı sağlamak amacıyla alındığını belirtti. Bu tedbirin olumlu etkilerinin kısa sürede görüleceğini ve ithalat yasağının 15 Ekim'e kadar süreceğini söyledi.

İhracat Serbestisi

Geçen yıl hasat döneminde makarnalık buğday ve mısırda ihracatın serbest bırakıldığını hatırlatan Güldal, bu yıl da ekmeklik ve makarnalık buğday ile arpada ihracatın serbest bırakılacağını belirtti. İhracatın ülkemizdeki arz fazlası miktarla sınırlı olacağını vurguladı.

Editör: Merve Öney