Ticaret Bakanlığı, ithalatta haksız rekabeti önlemek amacıyla hazırladığı yeni tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe soktu. Almanya ve İsveç menşeli sodyum perkarbonatlar ile Rusya menşeli renksiz düz cam ürünleri ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlandı.

Damping ve Zararın Önlenmesi İçin Alınan Kararlar

İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemlerin kaldırılması halinde dampingin ve zararın devam etme ya da yeniden ortaya çıkma ihtimali belirlendi. Almanya menşeli ürünlere CIF bedelinin %5'i ve %12'si, İsveç menşeli ürünlere ise %12 oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Rusya Menşeli Renksiz Düz Cam İthalatına Özel Önlemler

Rusya menşeli renksiz düz cam ithalatına ise ürün türüne bağlı olarak %8 ile %10 arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlemler uygulanacak.

Söz konusu önlemler, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle geçerli olacak. Önlemlerin sona erme tarihinden önce yeni bir gözden geçirme soruşturması başlatılması durumunda, uygulama soruşturma sonuçlanana kadar devam edecek.

Editör: Halit Alptekin