Avrupa Birliği (AB) ve Güney Kore menşeli bazı çelik ürünlerinin ithalatında dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, AB ve Güney Kore menşeli "alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik" ithalatına yönelik başlatılan damping soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucu, söz konusu ürünlerin AB ve Güney Kore menşeli firmalardan dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu ithalatın yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edildi.

Bu çerçevede, tebliğde belirtilen AB ve Güney Kore menşeli ürünler için CIF bedelinin yüzde 7 ila 12,8'i arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.