Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, Türk lirasının ekonomik işlemlerdeki kullanımının arttırılması gerekliliğine işaret ederek, bu eğilimin özellikle mevduat gelişmelerinde kendini gösterdiğini belirtti. Dr. Erkan, bu açıklamayı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi toplantısında gerçekleştirdi.

Bu toplantıda, TCMB Başkanı Erkan, fiyat istikrarının ekonomik büyüme için kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, bu durumun hem Türkiye'nin ihracat kapasitesini artıracak hem de ekonomik istikrarı sağlayacak bir yaklaşımın temeli olduğunu vurguladı. Erkan, merkez bankacılığının toplumsal refah üzerindeki etkisinin, fiyat istikrarına odaklanan bir para politikası ile mümkün olacağını ifade etti.

Dr. Erkan ayrıca, küresel ekonomide yaşanan dönüşümler çerçevesinde Türkiye'nin yükselen ekonomik potansiyeline de değindi. Fiyat istikrarının, bu potansiyelin gerçekleştirilmesi için önemli bir destekleyici olacağını belirtti. Erkan, uygulanan politikaların etkilerinin zaman içinde kendini göstereceğini ve olumlu sonuçların elde edilmeye başlandığını kaydetti. Özellikle, 2024'ün ikinci yarısında beklenen dezenflasyon sürecine yönelik hazırlıkların ve politika tasarımlarının önemine vurgu yaptı.

Toplantıda ayrıca, TCMB Başkanı, Kasım Ayı Para Politikası Kurulu kararlarına atıfta bulunarak, dezenflasyon sürecinin başarıyla yönetilmesi için gerekli parasal sıkılığa önemli ölçüde yaklaşıldığını belirtti. Türk lirasının güçlendirilmesi ve mevduat gelişmeleri üzerindeki etkilerine dair konuşan Erkan, kredi akışının hızlandırılmasının ve piyasa mekanizmalarının yeniden tesis edilmesinin, bu sürecin temel bileşenleri olduğunu ifade etti.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın göreve gelmesiyle ihracatçıların finansman erişiminde önemli iyileştirmeler sağlandığını belirtti. Gültepe, Eximbank'ın kredi hacminin genişletilmesi ve reeskont kredilerinin artırılmasının, ihracatçıların finansal kapasitesine önemli katkılar sağladığını vurguladı. Bu gelişmelerin, ekonomi yönetiminin ihracata ve üretime verdiği önemi yansıttığını ifade etti.