S&P Global Ratings, Türk şirketlerinin notlarının iyileştiğini ve stratejik büyüme projelerine yatırım yapmaya devam edeceklerini açıkladı. Kuruluş, Türkiye'de derecelendirdiği 15 şirketin not dağılımının, Türkiye'nin ülke notundaki artışla iyileştiğini belirtti.

11 Şirketin Notu Arttı

Aralık 2023'ten bu yana 11 şirketin notu artırıldı ve ihraççıların yüzde 40'ının notları artık pozitif görünüme sahip. Bu iyileşme, Türkiye'nin kredi notunun "B+"ya yükseltilmesine bağlandı.

Ülke Notundaki İyileşme Etkisi

Raporda, şirketlerin derecelendirmelerinin Türkiye'nin ülke notundaki iyileşmeden faydalandığı ve bazı şirketlerin görünümünün Türkiye'nin ülke notuna bağlı kalmaya devam ettiği belirtildi. Türk şirketlerinin stratejik büyüme projelerine yatırım yapmaya devam etmeleri bekleniyor, ancak yüksek faiz giderlerinin nakit akışını olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Avrupa Tahvil Piyasası ve Türk Şirketleri

Avrupa tahvil piyasasının bazı Türk şirketlerine yeniden açıldığına değinilen raporda, son tahvil ihraçlarının ihraççıların likidite tamponlarını artırdığı, ancak borç vade profillerinin nispeten kısa vadeli olduğu vurgulandı.

Editör: Halit Alptekin