Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kısa sürede devreye alınacak zorunlu afet sigortasıyla (ZAS) sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınının da sigorta teminatına dahil edileceğini belirtti. Şimşek, “Deprem teminatı için binalar, diğer afetler için ise binalar ve taşınır mallar teminat altına alınıyor” dedi.

Zorunlu Afet Sigortasının Genişletilmesi

Zorunlu deprem sigortası, 1999 Gölcük Depremi sonrasında çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle yürürlüğe girmişti. Bu sigorta modeli, 2012 yılında Afet Sigortaları Kanunu ile son halini aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, zorunlu deprem sigortasının sivil konutlara teminat sunduğunu belirterek, 2023 yılında yaşanan depremler sonrası yaklaşık 500 bin hasarlı konut için 35 milyar lira hasar ödemesi yapıldığını söyledi. Haziran 2024 itibarıyla DASK, 11,3 milyon poliçeyle deprem teminatı sunuyor.

Taşınır Mallar da Sigorta Kapsamında

Şimşek, doğal afet sayısındaki artışın Türkiye’de de hasarları artırdığını belirtti. Deprem dışında diğer doğal afetlerde taşınır mallarda hasar oluştuğunu söyleyen Şimşek, bu nedenle konut içindeki taşınır malların da sigorta kapsamına alınmasının önemine vurgu yaptı. Mevcut durumda sadece deprem ve deprem sonucu yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının sigorta kapsamına alındığını ifade eden Şimşek, ZAS ile ek olarak sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınının da sigorta teminatına dahil edileceğini açıkladı.

Köy Alanları da Kapsamda

ZAS’ın köy alanlarını da kapsama alacağını belirten Şimşek, hedeflerinin Haziran sonu itibarıyla ZAS'ı devreye almak olduğunu söyledi. Şimşek, "Mevcut durumda zorunlu deprem sigortası köy alanlarını kapsamıyor. Ancak yeni düzenleme ile köy alanları da kapsama dahil edilecek" dedi.

Editör: Halit Alptekin