Endeks24 yazarı Ata Can, halka arz süreçlerinde iptal ve erteleme ihtimaline dikkat çekti. Can, bu durumun çeşitli sebepleri olduğunu belirterek, izahnamelerde detaylı olarak açıklandığını söyledi. Can, "Geçmişte halka arz süreçlerinin ertelendiği, boyutunun küçültüldüğü, fiyatının indirildiği ve hatta payların satılamaması nedeniyle iptal edildiği birçok örnek gördük," dedi.

Ekonomik Koşullar ve Arz-Talep Dengesi

Ata Can, mevcut ekonomik konjonktür ve arz-talep dengesinin halka arzlar için büyük önem taşıdığını vurguladı. Yatırımcıların seçici davranmaları gerektiğini belirten Can, "Her halka arz edilecek şirkete gözü kapalı atlarsanız zarar edebilirsiniz," ifadelerini kullandı.

Şirketlerin Sorumlulukları

İhraççı şirketlerin rahat davranmaması gerektiğini söyleyen Can, "Şirketlerin, 'hangi fiyatı belirlersek satılıyor, sermaye arttırımı veya ortak satışı fark etmiyor, müşterileri hazır' gibi düşüncelerle hareket etmemeleri gerekir. Bu tür bir yaklaşım, halka arz süreçlerinin sürdürülebilirliğini olumsuz etkiler," dedi.

Yatırımcılara Uyarılar

Ata Can, yatırımcıların halka arz süreçlerinde dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Ekonomik koşullar ve piyasa dinamikleri göz önüne alındığında, yatırımcıların her şirketin halka arzına katılmak yerine, detaylı bir analiz yaparak karar vermeleri büyük önem taşıyor," diye konuştu.

Editör: Halit Alptekin