Endeks24 yazarı Ata Can, SEĞMEN KARDEŞLER GIDA A.Ş.’ye ait izahnamede maddi hatalar olduğunu iddia ederek SPK'ya şikayette bulundu. Can, izahnamede yer alan bilgilerin yatırımcıları yanıltabileceğini ve şirketin halka arz sürecinde belirsizlikler yaratabileceğini belirtti. Konsorsiyum liderliğinin Gedik Yatırım'ın yaptığı bu süreçte yatırımcılar SPK'dan açıklama bekliyor.

İzahnamede Maddi Hatalar Bulundu

Ata Can, 14 Haziran 2024 tarihinde saat 22:55'te Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan SEĞMEN KARDEŞLER GIDA A.Ş.’nin izahnamesini detaylı bir şekilde inceledi. İncelemeleri sonucunda yatırımcı kararlarını olumsuz etkileyebilecek ve kafa karışıklığına yol açabilecek maddi hatalar tespit etti. İzahnamede özellikle 56-57. sayfalarda yer alan "Halka Arza İlişkin Bilgiler ve Koşulları" bölümünde, yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım uygulanacağı ifade edilirken, devam eden açıklamalarda oransal dağıtım yöntemi kullanıldığı belirtiliyordu.

SPK'ya Şikayet Dilekçesi Verildi

Ata Can, bu durumu Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) şikayet ederek izahnamede yer alan hataların düzeltilmesi gerektiğini belirtti. SPK’nın 20/412 sayılı ilke kararı uyarınca, bireysel yatırımcı grubundaki tüm yatırımcılara eşit dağıtım yapılmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Can, Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin 20/3 maddesinde belirtilen oransal dağıtım yönteminin uygulanamayacağını hatırlatarak, izahnamede bu yöntemin kullanılmasının yasaklandığını belirtti.

Şirket Halka Arz Sürecinde Belirsizlik

Ata Can’ın iddialarına göre, izahnamede belirtilen bilgilerin düzeltilmesi, SEĞMEN KARDEŞLER GIDA A.Ş.’nin halka arz sürecinin sorunsuz ilerlemesi açısından önem taşıyor. Ata Can, izahnamede yer alan hataların yatırımcıları yanıltabileceğini ve şirketin güvenilirliğini zedeleyebileceğini belirtti. Can, izahnamede belirtilen bilgilerin düzeltilmesi ve yeniden SPK onayı alınarak yayınlanması gerektiğini savundu. Bu sürecin yatırımcıların haklarını koruma açısından kritik olduğunu vurguladı.

Detaylı İnceleme ve Tespitler

İzahnamede yer alan hataların detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda, SEĞMEN KARDEŞLER GIDA A.Ş.’nin halka arz sürecinde bazı belirsizlikler yaşanabileceği ortaya çıktı. Ata Can, izahnamede yer alan bilgilerin yatırımcılar için yanıltıcı olduğunu ve bu durumun yatırım kararlarını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. SPK’ya sunduğu şikayet dilekçesinde, izahnamede yer alan bilgilerin düzeltilmesi ve yeniden SPK onayı alınarak yayınlanması gerektiğini ifade etti. Bu sürecin en kısa sürede tamamlanarak KAP'ta yeniden ilan edilmesini talep etti.

SPK'nın Kararları ve İzahname Düzenlemeleri

SPK’nın 20/412 sayılı ilke kararı, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılmasını zorunlu kılarken, Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği md. 20/3’e göre oransal dağıtım yönteminin uygulanamayacağını belirtmektedir. Ata Can, SEĞMEN KARDEŞLER GIDA A.Ş.’nin izahnamesinde bu kurallara uyulmadığını ve bu durumun düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. SPK’nın 8. maddesinde yer alan kurallar ve İZAHNAME VE İHRAÇ BELGESİ TEBLİĞİ (II-5.1)’nin 23. maddesi gereğince, izahnamede yer alan bilgilerin düzeltilmesi ve değişikliklerin yapılması gerekmektedir.

Editör: Halit Alptekin