Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından hazırlanan SAMEKS'in Mayıs 2022 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mayısta mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, önceki aya göre 2,1 puan artarak 56,3 olarak gerçekleşti.

Önceki aya göre 4 puan artış kaydederek 57,4 seviyesine yükselen Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, bu gelişmede belirleyici rol oynarken, önceki aya göre 0,7 puan yükselerek 55 seviyesine çıkan Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi de pozitif görünümünü sürdürdü.

Bu dönemde hizmet sektörüne yönelik girdi alımlarının hızlı bir şekilde artmasıyla iş hacminin belirgin bir şekilde hareketlilik kazandığı gözlendi. Sanayi sektöründe ise yeni siparişler ve girdi alımlarının referans değer üzerindeki seyri, önceki aya göre artış hızı düşmüş olsa da üretimi pozitifte tutmayı sürdürdü.

Söz konusu gelişmeler neticesinde 56,3 seviyesinde gerçekleşen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, üst üste 5'inci ayında da 50 referans değerinin üzerinde yer alarak ekonomik aktivitedeki canlılığın sürdüğüne işaret etti.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, Mayıs 2022'de bir önceki aya göre 0,7 puan artarak 55 seviyesine yükseldi.

Bu dönemde girdi alımlarının önceki aya göre 15,5 puan artarak 73,7 seviyesine yükselmesi, sektör genelinde gözlenen pozitif görünümün belirleyicisi oldu.

Mayıs ayına ilişkin yeni siparişler ise önceki aya göre 2 puan ivme kaybederek 50,4 seviyesinde gerçekleşti. Yeni siparişlerin artış hızının düşmesiyle sanayi sektörüne yönelik üretim alt endeksi önceki aya göre 2,6 puan azalırken, buna karşın 50,1 puanla referans değeri üzerindeki seyrine devam ederek olumlu bir görünüm arz etti.

Yeni siparişlerdeki seyrin girdi alımlarındaki artışın gerisinde kalmasıyla nihai mal stokunda artış yaşanırken, önceki aya göre 1,2 puan artış kaydeden söz konusu alt endeks 50,9 seviyesine yükseldi. 56,3 puan seviyesinde gerçekleşen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise firmaların mal ve hizmet tedarikinde olumlu görünümün sürdüğüne işaret etti.

Sektördeki genel olumlu görünüme paralel olarak emek talebi artışa devam ederken, önceki aya göre 0,6 puan artış kaydeden istihdam alt endeksi 53,3 puana yükseldi.

Böylece 50 referans değeri üzerindeki seyrini üst üste 10'uncu ayına taşıyan Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 55 puanla son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, Mayıs 2022'de önceki aya göre 4 puan artarak 57,4 seviyesine yükseldi.

Bu dönemde sektöre ilişkin girdi alımları 6,6 puanlık artışla 78,9 seviyesine çıktı ve güçlü seyrini mayıs ayında da sürdürdü.

Girdi alımlarının hızlanmasına paralel olarak önceki aya göre 3 puan artış kaydeden iş hacmi alt endeksi 54 seviyesine yükseldi ve pozitif bir görüntü sundu.

Nihai mal stoku alt endeksi önceki aya göre 1,2 puan artış kaydetmesine karşın 45,7 puanla referans değerin altındaki seyrini sürdürürken, geçen ay referans değerin altına gerileyen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise 53,1 puana yükselerek yeniden olumlu bir görüntü sundu.

Sektör genelindeki pozitif gelişmeler neticesinde istihdam alt endeksi de önceki aya göre 4 puan artarak 51,7 seviyesine yükseldi.

Söz konusu gelişmeler neticesinde 57,4 seviyesine çıkan Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, referans değer üzerindeki seyrine devam ederek sektörün geneline yönelik olumlu işaretler sundu.

2022 yılının tamamında 50 referans değerinin üzerinde seyreden SAMEKS Bileşik Endeksi, mayıs ayına ilişkin 56,3 puanlık seviyesiyle son 16 ayın en yüksek değerine yükseldi. Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi de önceki aya göre ivme kazandı ve sektördeki iş hacmi artış eğilimini üst üste 3'üncü ayına taşıdı. Girdi alımlarının etkisiyle bu dönemde 55 puana yükselen Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi de son 6 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşirken, sektördeki üretimin önceki aya göre ivme kaybetmesi dikkati çekti.