Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) raporuna göre, Mart ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), önceki aya kıyasla 1,5 puanlık bir artış göstererek 103,5 seviyesine ulaştı. Endeks değerlendirmeleri, özellikle üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin pozitif beklentilerle yükselişe geçti. Diğer yandan, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin değerlendirmelerde azalış gözlemlendi.

Mevsimsellikten Arındırılmamış Endekste de Artış

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi, önceki aya göre 2,9 puan artışla 104,4 seviyesine yükseldi. Bu artış, sektördeki iyimserliğin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Değerlendirmelerde Gözlemlenen Trendler

Endeksi oluşturan değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenlerin oranının arttığı, ihracat ve iç piyasa sipariş miktarlarında da benzer eğilimlerin gözlemlendiği belirtildi. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu ve mevcut mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler önceki aya göre güç kazandı. Gelecek döneme yönelik üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış beklentisi güçlenirken, sabit sermaye yatırım harcamalarına ve istihdama ilişkin beklentilerde farklı eğilimler gözlendi.

Maliyet ve Fiyat Beklentileri

Ortalama birim maliyetlerdeki artış beklentilerinin güçlendiği, satış fiyatlarına ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı belirtildi. Ayrıca, gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisinin önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 54,5 seviyesinde gerçekleştiği açıklandı.

Sanayi Sektöründeki Genel Gidişat

İçinde bulunulan sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, önceki aya göre aynı kaldığını belirtenlerin oranı artarken, daha kötümser olanların oranı geriledi ve daha iyimser olanların oranı yükseldi.

Editör: Halit Alptekin