Bloomberg New Energy Finance (BNEF), güncellenmiş Sıfır Emisyonlu Araçlar İlerleme Gösterge Tablosu, küresel otomobil pazarının yüzde 50’sinden fazlasını temsil eden hükümetlerden bakanları bir araya getiren Sıfır Emisyonlu Araçlar Geçiş Konseyi (ZEVTC) için hazırlandı.

Birçok ülke yüksek petrol fiyatları ve enerji güvenliği sorularıyla boğuşurken, bu yeni araştırma elektrikli araçların petrol talebini zaten başarılı bir şekilde azalttığını ve petrol fiyatlarının seviyesini elektrikli araçların olmamasına kıyasla hayat pahalılığı krizini nasıl kolaylaştırdığını gösteriyor.

Araştırmaya göre, elektrikli araçların benimsenmesi, 2021’de günde yaklaşık 1,5 milyon varil petrol talebini önleyerek, toplam talebin yaklaşık yüzde 3,3’üne ulaştı. Önlenen petrol talebi, Rusya’nın savaş öncesi toplam petrol ve petrol ürünleri ihracatının yaklaşık beşte birine ve 2021 sonunda Almanya’nın Rus petrol ve ürünleri ithalatının kabaca iki katına eşit.

Önlenen petrol tüketimi, 2015’te günde yaklaşık 725 bin varil petrol iken, son altı yılda, iki katından fazla arttı.
petrol_inografik

Araştırma, iki ve üç tekerlekli elektrikli araçların, 2021’de önüne geçilen petrol talebinin yüzde 67’sini oluşturduğunu gösterdi. Bunun nedeni ise elektrikli araçların özellikle Asya’da hızla benimsenmeleri olarak açıklandı.

Toplam akaryakıt talebinin yüzde 16’sını engelleyen elektrikli otobüsleri, yüzde 13 ile en hızlı büyüyen segment olan binek araçlar izledi. Ticari araçlar, 2021’de önlenen toplam petrol talebinin sadece yüzde 4’ünü oluşturdu; bunlar da büyük ölçüde hafif ticari elektrikli araçlardan oluşuyor.

2050 yılına kadar küresel olarak sıfır emisyonlu bir araç filosuna ulaşan BNEF’in Net-Sıfır Senaryosunda, petrolün terk edilmesi, 2030’da günde 7 milyon varilin üzerine çıkarken, bu rakam 2035’te günde yaklaşık 16 milyon varile çıkıyor ve petrol bağımlılığının kalıcı olarak ortadan kaldırılacağını işaret ediyor.