Raporda, küresel ekonomik büyümenin ağırlıklı olarak Asya ekonomilerine dayanacağı belirtilirken, bu yıl için küresel büyüme oranının yüzde 2,9 olacağı öngörülüyor. Enflasyon ve düşük büyüme beklentileri, küresel ekonominin önündeki engeller arasında yer alıyor. 2024 yılında küresel büyümenin yüzde 2,7'ye düşmesi beklenirken, 2025'te yüzde 3'lük bir artış öngörülüyor.

Enflasyonun Seyri ve Ekonomik Riskler

Dünya genelinde enflasyonun düşmesi bekleniyor. Özellikle gıda ve enerji fiyatlarındaki olası şoklar yaşanmazsa, OECD ülkelerinde enflasyonun 2024'te yüzde 5,2'ye, 2025'te ise yüzde 3,8'e gerilemesi öngörülüyor. Raporda ayrıca, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve para politikasının sıkılaştırılmasının beklenenden daha büyük etkiler yaratabileceği risklerine dikkat çekiliyor.

Kamu Borcu ve Hükümetlerin Mali Baskıları

OECD, kamu borçlarının GSYH'ye oranının tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu ve hükümetlerin, iklim değişikliğiyle mücadele de dahil olmak üzere, artan mali baskılarla karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Türkiye Ekonomisinin Geleceği

Türkiye'nin 2023 yılında yüzde 4,5 büyümesi, 2024'te yüzde 2,9'a düşmesi ve 2025'te yüzde 3,2'ye çıkması bekleniyor. Sıkılaşan para politikası ve enflasyonun tüketimi etkilemesi beklenirken, Türkiye'nin ihracatının 2025'te güçlü bir küresel büyümeyi yansıtacak şekilde artacağı öngörülüyor.