Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ocak ayına ilişkin bütçe sonuçları paylaşıldı. İlk ayda kaydedilen bütçe açığı, 150.7 milyar lira olarak belirlendi. Önceki yılın aynı ayında 32.2 milyar lira seviyesinde olan bütçe açığında, yıllık bazda yüzde 367,5'lik bir artış göze çarptı. Söz konusu ayda bütçe harcamaları, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 139 artarak 768 milyar liraya ulaşırken, bütçe gelirleri ise yüzde 113,5'lik bir artışla 617.25 milyar lira olarak gerçekleşti.

Faiz Harcamalarında Gözle Görülür Artış

Ocak ayı faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 466,9 oranında artarak 121 milyar lira olarak kaydedildi. Önceki yıl ocak ayında faiz harcamaları için 21.3 milyar lira harcanmıştı. Faiz harcamalarının bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı, geçtiğimiz yılın ocak ayında yüzde 3,3 iken, bu yılın ilk ayında yüzde 9,7'ye yükseldi. Aynı dönemde faiz dışı giderler, yüzde 115,7 artışla 646.8 milyar lira olarak belirlendi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023'te yüzde 6,1'den, 2024'te yüzde 6,6'ya çıktı.

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Personel Giderlerinde Artış

Cari transferler, geçen yıla göre yüzde 94,5 artarak 284.65 milyar liraya ulaştı. SGK devlet primi giderleri, yüzde 96,9'luk bir yükselişle dikkat çekerken, personel giderleri de yüzde 152,1 artışla 260.25 milyar liraya yükseldi. Asgari ücret zammının bu artışlarda etkili olduğu gözlemlendi.

Bütçe Gelirlerinde Gözlemlenen Yükseliş

Bütçe gelirleri, 617.25 milyar liraya ulaşarak bütçe tahminlerine göre ocak ayı gerçekleşme oranını 2023'te yüzde 5,9'dan, 2024'te yüzde 7,3'e çıkardı. Hazine verilerine göre, ocak ayında vergi gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 104,6 artarak 517.2 milyar lira oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminlerine göre gerçekleşme oranı, 2023'te yüzde 5,9 iken, 2024'te yüzde 7'ye yükseldi.

Özel Tüketim Vergisi Tahsilatında Dikkat Çeken Rakamlar

Ocak ayında, yurt içi mallar üzerinden alınan dahilde KDV, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 164,6 artışla 108.4 milyar lira oldu. Özel tüketim vergisi tahsilatı yüzde 118,2 artarak 97.7 milyar lira olarak belirlendi. Banka ve sigorta muameleleri vergisindeki artış yüzde 169,8 ile 22.8 milyar lira olarak kaydedildi.

Vergi Gelirlerindeki Önemli Yükselişler

Gelir vergisi gelirleri yüzde 107,4 artarak 102,84 milyar liraya çıkarken, dahilde alınan KDV yüzde 164,6 artışla 108.4 milyar liraya yükseldi. BSMV vergisi gelirleri ve ithalde alınan KDV'de sırasıyla yüzde 169,8 ve yüzde 73,8'lik artışlar kaydedildi. Genel bütçe vergi dışı gelirleri 88 milyar 57 milyon TL olarak hesaplandı.

Editör: Halit Alptekin