Kısa çalışma ödeneğinde daha önce sadece nafaka borçlarına uygulanan haciz, artık diğer borçları da kapsayacak şekilde genişletildi. Nafaka dışındaki borçlar için kısa çalışma ödeneğinin yüzde 10'una kadar haciz konulabilecek. Ayrıca, afetlerden doğrudan etkilenen işyerlerine kısa çalışma kolaylığı getirildi.

Yönetmelik Değişiklikleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile kısa çalışma ödeneği uygulamasında önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler, Ocak ayında İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Yönetmelikte, pandemi döneminde yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla açıklık getirildi.

Kısa Çalışma ve Haciz Uygulaması

Kısa çalışma ödeneği, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel krizlerle işyerinde çalışma süresinin en az dört hafta süreyle azaltılması veya faaliyetin tamamen durdurulması hallerinde uygulanıyor. Daha önce kısa çalışma ödeneği sadece nafaka borçları için haczedilebilirken, yeni düzenlemeyle nafaka dışındaki borçlar için de yüzde 10'a kadar haciz konulabilecek.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi

Yönetmeliğe göre, bir işyerindeki kısa çalışma süresi dört haftadan az olamayacak ve üç ayı geçemeyecek. İşverence farklı tarihlerde aynı gerekçeyle birden fazla kısa çalışma talebinde bulunulması halinde, üç aylık süre ilk talebin başlangıç tarihinden itibaren hesaplanacak. Ayrıca, kısa çalışma uygulamasına tabi tutulacak işçi için kısa çalışma süresi sıfır olarak gösterilemeyecek, ancak ayda sadece 5 gün gibi daha az sürelerle belirlenebilecek.

Afete Maruz Kalan İşyerleri İçin Kolaylık

Doğal afete maruz kalan işyerlerine kısa çalışma ödeneği konusunda kolaylık sağlanacak. Deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık gibi durumlarda işyerinde haftalık çalışma sürelerinin en az üçte bir oranında azaltılması veya faaliyetin tamamen durdurulması halinde yönetim kurulu kararına gerek olmaksızın kısa çalışma ödeneği verilebilecek.

Kısa Çalışma Ödeneği Verileri

Kısa çalışma uygulaması Eylül 2005 tarihinde başladı. O tarihten bu yana 4,3 milyon kişi kısa çalışma ödeneği aldı ve bu işçilere toplam 38,2 milyar lira ödeme yapıldı. Pandemi döneminde 3,8 milyon işçi kısa çalışma ödeneği aldı. Geçen yıl meydana gelen deprem dolayısıyla da yaklaşık 300 bin işçiye kısa çalışma ödeneği verildi.

Editör: Halit Alptekin