2023 yılı 12 aylık MKK Kâr Endeksi, bir önceki döneme göre %1,08 azalış, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %28,64 artış gösterdi. Aynı dönemde MKK Ciro Endeksi, bir önceki döneme göre %33,54, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %77,09 artış kaydetti.

MKK'dan Açıklama

Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK), payları Borsa İstanbul AŞ'de (BIST) işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilân ettiği finansal verileri kullanarak 2023 yıl sonuna ait MKK Kâr ve Ciro Endeksleri ile Dönemsel Finansal Oranlar ve 2016-2023 Ortalama Finansal Oranlar'ı Veri Analiz Platformu'nda (VAP) yayımladı.

Endekslerin Hesaplanması

MKK'nın açıklamasına göre, endeksler her çeyrek dönem için ilgili çeyrek dönemden geçmişe doğru son bir yıllık kârların ve hasılatların toplamı esas alınarak, nominal bazda hesaplanmakta. 2023 yılı 12 aylık MKK Kâr Endeksi, bir önceki döneme göre %1,08 azalış gösterirken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,64 artış gösterdi. MKK Ciro Endeksi ise bir önceki döneme göre %33,54, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %77,09 artış kaydetti.

Finansal Oranlar ve Veri Analiz Platformu

BIST pay piyasalarına yönelik referans olarak kullanılabilecek göstergelerin çeşitlendirilmesi ve veri çeşitliliğinin artırılması amacıyla yayımlanan Dönemsel Finansal Oranlar ve 2016-2023 Ortalama Finansal Oranlar sayfalarında; 30 finansal oran ile varlıklar, yükümlülükler, öz sermaye, dönem kârı ve hasılat kalemlerini bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştıran 5 değişim oranı yer alıyor.

2024 Yılı 3 Aylık Finansal Veriler

2024 yılı 3 aylık finansal rapor verilerini içeren endeksler ve finansal oranların, konsolide finansal raporların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) son gönderim tarihini takip eden 10. iş günü olan 05.07.2024 tarihinde ilan edilmesi planlanıyor.

Editör: Halit Alptekin