Migros (MGROS), 27 Mayıs 2023'te başlayacak şekilde hisse başına 6,2136078 TL nakit kar payı ödemesi yapacak. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri uyarınca, Migros'un Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda kar payı dağıtımı gerçekleştirilecek.

Kar Payı Dağıtım Süreci

2023 mali yılına ilişkin, Migros'un konsolide mali tabloları ve vergi mevzuatına uygun şekilde hesaplanan net dağıtılabilir dönem karından 192.935.524,48 TL ve diğer kaynaklardan 1.181.159.204,36 TL kullanılarak, toplamda 1.250.000.000,00 TL kar payı dağıtılacak. Dağıtılacak kar payı, 124.094.728,84 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra hesaplandı.

Vergilendirme ve Net Ödemeler

Tam mükellef kurumlar ve Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcisi bulunan yabancı kurum ortakları için her 1 TL nominal değerdeki paya 6,9040087 TL brüt olarak eşit net kar payı ödenirken; diğer hissedarlar için brüt 6,9040087 TL, net ise %10 stopaj düşüldükten sonra 6,2136078 TL olarak belirlendi.

Genel Kurul Kararları ve Yönetim Yetkisi

Erdoğan: Enflasyonla mücadelede kararlıyız! Erdoğan: Enflasyonla mücadelede kararlıyız!

Kar payı dağıtımı, Genel Kurul toplantısının ardından yasal süreçler tamamlandıktan sonra 27 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak. Kararlar, yönetim kurulunun gerekli işlemleri yerine getirmesi için yetkilendirilmesi ile sonuçlandı.

Editör: Halit Alptekin