Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'in "Zorunlu Karşılıklarda Farklılaşma" başlıklı bölümünü yürürlükten kaldırdı. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlandı ve 21 Haziran 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yürürlükten Kaldırılan Madde Detayları

25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 10. maddesi yürürlükten kaldırıldı. Bu madde, bankaların kaldıraç oranlarına göre ilave zorunlu karşılık tesis etmelerini düzenliyordu.

Kaldıraç Oranı ve Zorunlu Karşılıklar

Yürürlükten kaldırılan 10. maddeye göre, bankaların muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak Merkez Bankası tarafından belirlenen usul ve esaslara göre hesaplanan kaldıraç oranları üzerinden ilave zorunlu karşılıklar tesis ediliyordu. Kaldıraç oranı, bankaların pasif toplamı, gayri nakdi kredi ve yükümlülükler, cayılabilir ve cayılamaz taahhütler gibi çeşitli kalemlerin toplamına bölünerek hesaplanıyordu.

Yeni Düzenlemenin Etkileri

Bu değişiklik, bankaların zorunlu karşılık politikalarını ve finansal stratejilerini etkileyebilir. TCMB'nin bu adımı, bankaların finansal esnekliklerini artırmak ve ekonomik dalgalanmalara karşı daha dayanıklı hale gelmelerini sağlamak amacıyla yapılmış olabilir.

Editör: Halit Alptekin