Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz cinsi hesaplar için Türk Lirası cinsinden ek zorunlu karşılık oranını artırarak ekonomide sıkılaşma yönünde bir etki yaratmayı hedefliyor. 30 Ocak 2024 tarihli bu uygulama değişikliği, ekonomide 125,8 milyar lira değerinde bir sıkılaşma etkisi oluşturdu. Bu adım, Türkiye ekonomisindeki likidite yönetimine yönelik önemli bir müdahale olarak değerlendiriliyor.

TL Depo Alım İhaleleri ile Likiditenin Yönetimi

TCMB'nin 22 Aralık 2023'ten itibaren uygulamaya koyduğu TL depo alım ihaleleri, sistemdeki fazla likiditeyi sterilize etmek için kullanılıyor. 25 Ocak 2024 itibarıyla bu ihaleler aracılığıyla çekilen tutar, 32 milyar lira düzeyine gerilemiş durumda. Bu hamleler, TCMB'nin likidite yönetimindeki etkinliğini ve piyasa dengelerine olan hassasiyetini gösteriyor.

Enflasyon Raporu ve TCMB'nin Politikaları

TCMB, her yıl belirlenen bir takvim çerçevesinde, 3 ayda bir Enflasyon Raporu'nu yayınlıyor. Bu raporda, TCMB'nin orta vadeli öngörüleri, enflasyon tahminleri ve genel makroekonomik gelişmeler ele alınıyor. Enflasyonu etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi ve politika yapımcıları için yol gösterici analizler bu raporların temel unsurları arasında yer alıyor.