Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında Osman Cevdet Akçay, Elif Haykır Hobikoğlu, Hatice Karahan ve Fatma Özkul'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonrası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmasına karar verdiğini duyurdu.

Enflasyon ve İç Talep Değerlendirmesi

Toplantı sonrası yapılan açıklamada ocak ayı enflasyonunun, zaman-bağlı fiyat ve ücret güncellemeleri sonucu tahmin edilen patikada arttığı belirtildi. Yurt içi talepte dengelenme sürecinin devam ettiği, tüketim malı ve altın ithalatının güçlü, diğer tüketim harcamalarının ise beklentilere göre yavaş seyrettiği ifade edildi. Hizmet fiyatlarındaki katılık, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının enflasyon baskılarını sürdürdüğü vurgulandı.

Dış Finansman ve Makroihtiyati Politikalar

Dış finansman koşulları, rezerv seviyeleri, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklarına olan talebin, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkı sağladığı belirtildi. Para politikasının kararlı duruşunun, Türk lirasının reel değerlenme sürecine destek vermeye devam edeceği ifade edildi.

Politika Faizinin Geleceği ve Enflasyon Hedeflemesi

Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sürdürüleceğini değerlendirdi. Enflasyon görünümünde belirgin bozulma olması durumunda, para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı belirtildi. Kurul, enflasyonun ana eğilimini düşürmeyi ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmayı amaçlayan parasal ve finansal koşulları sağlamayı hedefliyor.

Şeffaflık ve Öngörülebilirlik Vurgusu

Kurul, kararlarını veri odaklı, şeffaf bir çerçevede alacağını ve enflasyon ile ilgili göstergeleri yakından takip edeceğini belirtti. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nin beş iş günü içinde yayımlanacağı duyuruldu.

Editör: Halit Alptekin