Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, ekonomik sektörle olan diyaloglarını sürdürüyor.

Yarın İstanbul'da gerçekleşecek Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'na ve 13 Aralık'ta Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi İstişare Toplantısı'na katılım sağlayacak olan Erkan, bu toplantılarda önemli konuları gündeme getirecek.

Erkan'ın daha önce İstanbul ve Ankara Sanayi Odaları ile gerçekleştirdiği toplantılarda dile getirdiği, reeskont kredi limitlerindeki artışlar ve para politikası üzerine yoğunlaşmaları büyük ilgi toplamıştı. Özellikle, Temmuz ayında 10 katına çıkarılan reeskont kredi limitinin daha da artırılacağına dair açıklamalar dikkat çekiciydi.

TCMB'nin ekonomiye yönelik destekleri arasında, Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) ve ihracat reeskont kredilerindeki faiz oranlarına getirilen üst limit de önemli bir yer tutuyor. Yeni YTAK programı kapsamında, üç yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit ayrılması planlanırken, ihracat reeskont kredilerinde faiz maliyetinin maksimum %25,93 olarak sabitlenmesi sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılanmıştı.

Bu toplantıların, Türkiye'nin ekonomik gelişiminde kritik rol oynayan reel sektör ve ihracat dinamiklerine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.