Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomik politikalarında enflasyonla mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini açıkladı. Bakan Şimşek, "Ülkemizin ekonomik programı etkin bir şekilde ilerlemekte ve bu programın pozitif etkileri hem finansal hem de makroekonomik göstergelerde kendini göstermeye başladı." ifadelerini kullandı.

Küresel Ekonomi ve Türkiye'nin Rolü

TRT World Forum 2023'te konuşan Şimşek, küresel ekonominin yeniden şekillendirilmesi konulu oturumda, küreselleşmenin yavaşlaması, korumacılığın artması, dünya nüfusunun yaşlanması, yüksek borç seviyeleri ve iklim değişikliğinin getirdiği zorluklara dikkat çekti. Şimşek, bu faktörlerin küresel büyüme ve ticaret üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı.

Ticaret Kısıtlamaları ve Türkiye'nin Avantajları

Bakan, dünya genelindeki ticaret kısıtlamalarının büyümenin önündeki engellerden biri olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin yaşlanan dünya nüfusu karşısında genç ve dinamik yapısının ekonomiye olumlu katkılarından bahsetti.

Jeopolitik Konum ve İklim Değişikliği ile Mücadele

Şimşek, Türkiye'nin jeopolitik konumunun ticaret ve tedarik zincirlerinde önemli bir rol oynadığını ve ülkenin gelişmekte olan ekonomiler arasında güçlü büyüme gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, iklim değişikliği ile mücadele konusunda atılacak adımlara değindi.

Küresel Çatışmalar ve Türkiye'nin Büyüme Potansiyeli

Dünya çapındaki çatışmalar ve küresel belirsizliklere de değinen Bakan Şimşek, Türkiye'nin büyüme potansiyelini ve ülkenin küresel ekonomideki yerini vurguladı.

Ekonomik Programın Etkileri ve Türkiye'nin Geleceği

Bakan Şimşek, Türkiye'nin ekonomik programının olumlu yansımalarını ve enflasyonla mücadelenin önemini vurgulayarak, programın başarısının makro göstergelerde görülmeye başlandığını dile getirdi. Türkiye'nin yabancı yatırımcılardan artan ilgi gördüğünü ve ekonomik istikrar için atılan adımları anlattı.