Lila Kağıt, 2024'ün ilk çeyreğinde 121 milyon 42 bin 494 TL net kâr elde ettiğini açıkladı.

Lila Kağıt, beş kıtada 80'den fazla ülkeye ihracat yaparak temizlik kağıdı sektöründe önemli bir oyuncu haline geldi. 2024 yılının ilk çeyreğinde net kârı 121 milyon 42 bin 494 TL olarak gerçekleşti. Şirketin faaliyet kârı, yüzde 100'ün üzerinde artarak faaliyet kâr marjını yüzde 8,80'den yüzde 23,29'a yükseltti.

Satışlar ve Kar Marjındaki Artış

Lila Kağıt'ın net satışları bobin iş alanında yüzde 34, konverting iş alanında yüzde 14 artış gösterdi. Toplam kağıt satış tonajı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 büyüdü. Brüt kâr yüzde 45 artarak 812 milyon TL'ye, brüt kâr marjı ise yüzde 20,19'dan yüzde 31,24'e yükseldi.

FAVÖK ve Net Kâr Marjı

Şirketin FAVÖK'ü yüzde 56 artarak 599 milyon TL'ye, FAVÖK marjı ise yüzde 13,8'den yüzde 23'e yükseldi. Vergi öncesi kâr da yüzde 164 artarak 226 milyon TL'ye çıktı. Net kâr marjı ise yüzde 4,66 olarak gerçekleşti.

Düşük Finansal Borçluluk 

Lila Kağıt, işletme faaliyetlerinden elde ettiği nakit ile finansal borçluluğunu azaltarak, net finansal borçluluk/FAVÖK oranını 1'in altına indirmeyi başardı. 31 Mart'ta sona eren ara dönemde bu oran 0,88 olarak kaydedildi. Özkaynakların toplam varlıklara oranı yüzde 63 olarak gerçekleşti.

Yeni Yatırımlar ve Gelecek Planları

Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, halka arz ile elde edilen gelirin yüzde 60'ını yeni yatırımlara ayıracaklarını açıkladı. Halka arz gelirinin yüzde 30'u, Erzurum'daki yeni üretim tesisi için ayrıldı. Yüzde 15'i ise Ergene fabrikasının modernizasyonu için kullanılacak. Yenilenebilir enerji yatırımları ile üretimde kullanılan enerjinin yüzde 25'inin sürdürülebilir kaynaklardan karşılanması hedefleniyor.

Editör: Halit Alptekin