Borsa İstanbul'da yatırım yapan kişilerin portföy büyüklüklerine göre dağılımı incelendiğinde, büyük ve küçük yatırımcılar arasında önemli bir fark olduğu görülüyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) 2023 Aralık ayı verilerine göre, hisse senedi piyasasında 10 milyon lira ve üzerinde portföye sahip olan 15 bin 371 yatırımcının toplam portföy değeri 3 trilyon 317 milyar 613 milyon lira olarak kaydedildi. Bu rakam, piyasanın toplam portföy büyüklüğünün yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor.

Diğer yandan, 0-10 bin lira arasında portföyü olan yatırımcıların sayısı 4 milyon 273 bin 137 kişiye ulaşırken, bu grubun toplam portföy değeri 10 milyar 585 milyon lira seviyesinde kaldı. Bu da, borsadaki yatırımcıların yüzde 56'sını temsil eden bu grubun, toplam portföyün yalnızca yüzde 0,25'ine sahip olduğunu gösteriyor.

Portföy büyüklüğü 10-50 bin lira arasında olan 1.55 milyon kişinin toplam portföy değeri ise 37.5 milyar lira olarak belirlendi. Bu grup, borsadaki yatırımcıların yüzde 20,4'ünü temsil ederken, toplam portföyün yüzde 0,9'una sahip. 50-100 bin liralık portföye sahip 558.88 bin yatırımcının payı ise yüzde 0,96 olarak hesaplandı.

100-250 bin lira arasında portföyü olan 580.8 bin kişi, toplam portföyün yüzde 2,23'ünü elinde bulunduruyor. 250-500 bin lira arasında portföyü olan 301.66 bin yatırımcı toplamın yüzde 2,55'ini, 500 bin - 1 milyon lira arasında portföyü olan 185.56 bin kişi ise yüzde 3,11'ini oluşturuyor.

Borsanın en büyük yatırımcıları olan 1-5 milyon lira arası portföy büyüklüğüne sahip 154 bin 538 kişi, toplam portföyün yüzde 7,4'ünü elinde tutuyor. 5-10 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip 16 bin 723 kişi toplamın yüzde 2,77'sine, 10 milyon ve üzeri portföyü olan 15 bin 613 kişi ise yüzde 79,81'ine sahip. Bu büyük yatırımcılar, toplam yatırımcı sayısının sadece yüzde 0,2'sini oluşturuyorlar, bu da borsadaki varlık dağılımındaki büyük uçurumu gözler önüne seriyor.