Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Bu düzenlemeyle birlikte, kripto paraların ihracı, satışı ve dağıtımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yetki verildi. İzin almadan kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösterenlere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak. Platform gelirlerinin yüzde 1'i SPK'ye, yüzde 1'i ise TÜBİTAK bütçesine aktarılacak.

Yeni Tanımlar ve Düzenlemeler

Kanunla birlikte Sermaye Piyasası Kanunu'na kripto varlıklarla ilgili yeni tanımlar eklendi. "Cüzdan", kripto varlıkların transfer edilebilmesi ve saklanabilmesi için kullanılan yazılım, donanım, sistem veya uygulamalar olarak tanımlandı. "Kripto varlık" ise dağıtık defter teknolojisi kullanılarak oluşturulan, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan gayri maddi varlıklar olarak tanımlandı.

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, platformlar, kripto varlık saklama hizmeti sağlayan kuruluşlar ve diğer ilgili kuruluşlar olarak tanımlandı. Bu kuruluşlar, platform müşterilerinin kripto varlıklarının veya bu varlıklara ilişkin cüzdandan transfer hakkı sağlayan özel anahtarların saklanması, yönetimi ve SPK tarafından belirlenecek diğer saklama hizmetlerini sunacak.

Yasal Yükümlülükler ve Cezalar

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için SPK'dan izin almaları zorunlu olacak. Bu hizmet sağlayıcılar, bilgi sistemleri ve teknolojik altyapılarına ilişkin TÜBİTAK'ın belirleyeceği kriterlere uygun olmalı ve belirli mali güç ve dürüstlük şartlarını sağlamalıdır. İzin almadan faaliyet gösteren kişilere hapis ve adli para cezaları uygulanacak.

Gelirlerin Yüzde 1'i SPK'ye ve TÜBİTAK'a

Her yıl platformların bir önceki yılki faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde biri SPK'ye, yüzde biri ise blokzincir ve ilgili bilişim teknolojilerinin geliştirilmesinde kullanılmak üzere TÜBİTAK bütçesine aktarılacak. Bu uygulama, 2024 gelirleri üzerinden 2025 yılında başlayacak.

Editör: Halit Alptekin