Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanunla birlikte, kripto varlıklar ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarıyla ilgili önemli düzenlemeler getirildi.

Güven ve Koruma İçin Yeni Kurallar

Düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için kurallar getirerek, sektörde güveni artırmayı ve yatırımcıları korumayı amaçlıyor. Kanun kapsamında "cüzdan" kavramı tanımlandı. Artık cüzdanlar, kripto varlıkların transfer edilmesini sağlayan yazılım, donanım, sistem veya uygulamalar olarak tanımlanıyor. Bu cüzdanlar, özel ve açık anahtarları içerebilecek ve çevrim içi veya çevrim dışı olarak kullanılabilecek.

Kripto Varlık Tanımı ve Hukuki Statüsü

Kanunun tanımladığı "kripto varlık" kavramı, "dağıtık defter teknolojisi veya benzer teknolojiler kullanılarak elektronik olarak oluşturulabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtılabilen ve değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıkları temsil eden" şeklinde tanımlanıyor. Bu tanım, kripto varlıkların hukuki statüsünü ve piyasada işlem görmelerini düzenliyor.

Hizmet Sağlayıcıları İçin Detaylı Düzenlemeler

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulabilmesi ve faaliyet gösterebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin almaları gerekiyor. Kurul, bu sağlayıcıların kuruluşları, yöneticileri, ortakları, sermaye yapısı, teknolojik altyapıları ve bilgi sistemleri ile ilgili detaylı kurallar belirlemiş durumda. Ayrıca, müşteri varlıklarının güvenli yönetimi ve bu süreçlerin sıkı denetimi de kanunda yer alıyor.

Platformlar ve İşlemler İçin Güvenli Ortam

Platformlar üzerindeki kripto varlık alım-satımı, ilk satış veya dağıtımı, takası, transferi ve saklanması gibi işlemler de düzenleniyor. Bu işlemlerin güvenilir, şeffaf, etkin ve adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla SPK tarafından belirlenecek kurallar oluşturuldu.

Yatırımcıların Korunması ve Piyasa İstikrarı

Kanun, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve platformlar arasında sağlam bir düzenleme ve denetleme çerçevesi oluşturarak yatırımcıların korunmasını amaçlıyor. Bu düzenlemelerle sektördeki istikrarın artırılması ve piyasa güveninin tesis edilmesi hedefleniyor.

Türkiye'de kripto varlıklara yönelik yapılan bu düzenlemelerle sağlıklı bir piyasa ortamı oluşturulması amaçlanıyor ve kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte sektördeki aktörlerin belirlenen kurallara uyum sağlaması ve yatırımcıların güvenini kazanması planlanıyor.

Editör: Halit Alptekin