Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) yabancı sermayeye satılacağına dair iddiaları reddetti ve bu kuruluşların yönetim yapılarında önemli değişiklikler yapılacağını açıkladı. Bakanlık, KİT'lerin özelleştirilmesi yerine, yönetimlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Yönetim Kurulları Profesyonelleşiyor

Yapılan yazılı açıklamada, KİT reformunun taslak aşamasında olan düzenlemelerle, yönetim kurullarının profesyonelleştirilmesi ve operasyonel faaliyetlerin devlet hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi amaçlandığı vurgulandı. Bakanlık, bu sürecin satış olarak yorumlanmasının yanlış olduğunu ifade etti.

Kurumsal Yönetim Uygulamaları ve Uluslararası Rekabet

Taslak değişikliklerle, uluslararası alanda kabul görmüş kurumsal yönetim uygulamalarının benimseneceği ve Türk Ticaret Kanunu'ndan (TTK) yararlanılarak KİT'lerin yönetim kurullarında dönüşüm zemini oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada, KİT'lerin uluslararası platformlarda rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunulacağı ve şeffaflık ile hesap verebilirliğin uluslararası ilkelerle uyumlu şekilde sağlanacağı vurgulandı.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Şeffaflık

Bakanlık, yapılan çalışmaların ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına olumlu katkılar sunacağını ve bu süreci farklı yönlere çeken yorumların KİT'lere zarar vereceğini ifade etti. Bu durum, KİT'lerin sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da daha güçlü bir pozisyona gelmelerini sağlayacak şekilde dizayn edildi.

Editör: Halit Alptekin